خانم گدرون شریفی بپاس خدمات شان مفتخر به دریافت مدال ” خدمت دولت آلمان ” گردید

04.October 2019

برگردان متن مندرج به روزنامه هلم شتیت  مورخ ۲۳\۶\۲۰۱۹ به زبان فارسی.

Budesverdienstkreuzخانم گدرون شریفی بپاس خدمات شان مفتخر به دریافت مدال ” خدمت دولت آلمان ” که یکی از جمله بلند مقام ترین مدالهای خدمت در آلمان است، گردیدند.

خانم هشتاد ویک ساله ای از مارین تال که از سال ۱۹۸۳ در اتحادیه دکتوران وقت خود را وقف کمک به پناهجویان افغان کرده است به اخذ مدال موفق شد و برایش تفویض گردید.او یکی از بنیانگذاران این اتحادیه است که چند دهه از سال ۱۹۸۳ تا حال خدمات زیادی انجام داده است.روز یکشنبه، روز پراهمیتی برای خانم شریفی بود که از طرف لَندِس رات گِیر هارت  از اداره مشورتی هُلم شتیت در مراسم خاصی در فضای صمیمی با جمعی از دوستان، این مدال برای شان تفویض گردید.خانم شریفی در سال  ۱۹۳۸ در شهر«اِتیزلیبن»تولد شده است او که داکتر اطفال است در سال  ۱۹۵۳ از آلمان شرق سابق ( آلمان دمدکراتیک، مترجم) با فامیلش به جنوب آلمان غرب فرار کرد.او بعد از ختم تحصیل با داکتر افغان آقای غلام فاروق شریفی ازدواج کرده و با شوهرش در سال  ۱۹۷۱ به میهن شوهرش ” کابل ” رفتند در آنجا در شفاخانه اطفال ایفای وظیفه کردند. ایشان در معاینه خانه شخصی خویش هم به تداوی مریضان میپرداختند.بعد از برگشت از افغانستان به آلمان، خانم شریفی و شوهر شان آقای شریفی  در بیمارستان هُلم شتیت اجرای وظیفه کردند.ایشان بعد ها به مارین تال نقل مکان کردند.با وجود وظایف سنگین و مسئولیت های  شخصی اش در اتحادیه دکتوران از سال ۱۹۸۳ برای پناهجویان افغان سهم فعال گرفت که این فعالیتهای بشر دوستانه شان در مشاورت و کمک رسانی در بسیاری از پروژه های هم مانند  توجه آقای” لند رات  رادِک ” را بخود جلب کرد.بعد اینکه مدال به خانم شریفی تفویض شد، ایشان گفتند: ” من در حالت نورمال هیچگاه زبانم گیر نمیکند اما در حالت فعلی زبانم لال شده ازحرف زدن باز مانده ام و افزود:هر کدام از شما ها که اینجا هستید  مرا در اجرای امور ممد بوده اید که من تقدیر میشوم لذا این تقدیر مربوط به همه است.داکتردندان احمد اله قادری که از سال ۲۰۱۷ رئیس این اتحادیه است، این موفقیت را برای خانم شریفی تبریک گفتند.همچنان داکتر عطااله ذلفقار از دِتمولد  که خانم شریفی را برای این مدال پیشنهاد کرده بودند، برای خانم شریفی گفتند:  شما این مدال را قبلن مستحق بوده اید!

Artikel gespeichert unter: Allgemein

Ihr Kommentar

Pflichtfeld

Pflichtfeld, anonym

Folgende HTML-Tags sind erlaubt:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>